بادمجان را هرگز سرخ نکنید

23:24 1396/8/22
1304

نکته غذایی در مورد بادمجان


خوردن بادمجان به صورت خام وپخته موجب تقویت استخوان،کاهش استرس،کنترل دیابت وسلامت قلب میشود.

سرخ کردن ب دلیل جذب بالای چربی موجب نابودی قلب میشود.